Hamran
Johansen
Arki­tekter
Vår tilnærming til arkitektur ligger i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Vi ønsker å kombinere innovasjon med erfaring ved at vi utforsker ny teknologi, samtidig som arkitekturen har en forankring i vår kunnskapsarv. Om oss