Vår tilnærming til arkitektur ligger i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Vi ønsker å kombinere innovasjon med erfaring ved at vi utforsker ny teknologi, samtidig som arkitekturen har en forankring i vår kunnskapsarv. På den måten kan vi hente ut det beste fra industriproduksjon og håndverkstradisjon.

HAJA har varierte oppdrag som boligblokker, eneboliger, fritidsboliger, renovering, interiør og mindre installasjoner. HAJA er løpende involvert i forskning og undervisning. Vår arkitektur skal være tiltalende, funksjonell og bærekraftig.

Hamran/Johansen Arkitekter AS er et arkitektkontor som ble stiftet i januar 2013 av Lars Hamran og André Severin Johansen.

Lars Hamran
Arkitekt / Partner
André Severin Johansen
Arkitekt / Partner
Andrea Nymoen
Arkitekt
Simona Pandolfo
Arkitekt